TƯ VẤN

Lò tôi cao tần

Chúng tôi hiện đang cần 1 LÒ TÔI CAO TẦN. Thông số : 30KW, tần số 250KHz, yêu cầu có thêm bộ gá tôi liên tục. Thiết bị này cung cấp cho trường học để phục vụ đào tạo. Những thông số này đã đủ để xây dựng máy chưa?

xem
 
Những phương pháp nhiệt luyện ty ren

Người ta thường sản xuất thanh ren, ty ren từ những vật liệu có cấp bền thấp hơn cấp bền yêu cầu, tiếp đó mang chúng đi nhiệt luyện để cải thiện cơ tính của thanh ren lên một mức cao hơn để đạt yêu cầu.

xem